Smart Range Hood

Kontrola bez ruku sa senzorom glasa i pokreta

Mahnite rukom da biste prilagodili brzinu ventilatora kada su vam ruke neuredne od kuhanja, koristite snagu svog glasa da usavršite sve radnje na kuhinjskoj napi kada su vam ruke pune.

main1